تصویر عنوان

آشبیل‌خانه

آشبیل‌خانه

 

آشبیل‌خانه، درواقع همان آشپزخانه‌ی خودمان است و کودک در این فضا با همراهی شابیلو و با استفاده از دستورالعمل‌های مخصوص، آشپزی می‌کند. دستورالعمل‌ها مطابق با واقعیت هستند و در طراحی‌شان از اصول سوادآموزی اکتشافی استفاده شده است. جملات کوتاه و تکرار شونده‌اند. ابزار آشپزی و مواد مورد استفاده هم‌زمان به صورت تصویری و متنی طراحی شده‌اند و بچه‌ها از تصویرها در خواندن واژه‌ها استفاده می‌کنند.