تصویر عنوان

نویسنده: شابیلو

بازی برای بچه‌ها به چه معناست؟

  |   بازی, زندگی, زندگی, کودکان, یادگیری   |   1 دیدگاه

معلمی را در نظر بگیرید که در کلاس خود از بازی استفاده می‌کند و به شیوه‌ای مؤثر از طریق بازی آموزش‌های خود را پیش می‌برد. این شیوه موجب می‌شود دانش‌آموزان هم با تمایل بیشتری با فرایند آموزش ارتباط برقرار کنند و به اهداف آموزشی مد...

ادامه مطلب
سواد

سواد در نگاه شابیلو

  |   خانواده, زندگی   |   بدون دیدگاه

سواد یعنی دانایی، یعنی آگاهی، یعنی توانستن. سواد یعنی اندیشه و اراده، یعنی تجربه و تغییر، یعنی خواستن. سواد ما را در کلاف ارتباطات اجتماعی قرار می‌دهد، از انزوا درمان می‌آورد و به فردی کنش‌گر و مسئول تبدیل می‌کند. سواد جامعه را به سوی آرامش،...

ادامه مطلب

یادگیری مقدّم است یا زندگی؟

  |   بازی, خانواده, کودکان, یادگیری, یادگیری   |   بدون دیدگاه

نقش یادگیری در زندگی انسان یادگیری مقدّم است یا زندگی؟ اجازه بدهید جور دیگری بپرسیم. آدمی اول یاد می‌گیرد و بعد زندگی می‌کند؟ یا اول زندگی می‌کند و بعد یاد می‌گیرد؟ به نظر می‌رسد آمیختگی این دو مانع می‌شود که بتوانیم یکی را انتخاب کنیم. در...

ادامه مطلب