تصویر عنوان

کاربیل‌خانه

کاربیل‌خانه

 

کاربیل‌خانه، فضای ساخت‌وساز کودک و شابیلو را فراهم می‌کند، اینجا با دستورالعمل‌هایی برای ساخت مواجه هستیم. در طراحی این دستورالعمل‌ها نیز از اصول سوادآموزی اکتشافی استفاده شده است. جملات کوتاه و تکرار شونده‌اند. در کاربیل‌خانه بچه‌ها با محیط جذاب یک کارگاه، نقشه‌ی کار، ابزارهای مختلف و مواد گوناگون آشنا می‌شوند. ابزار و تجهیزات کارگاهی و مواد مورد استفاده هم‌زمان به صورت تصویری و متنی طراحی شده‌اند. در دستورالعمل‌های ساخت نیز مانند دستورهای پخت از راهنماهای صوتی استفاده شده است.