تصویر عنوان

خانواده

سواد

سواد در نگاه شابیلو

  |   خانواده, خانواده, زندگی, یادگیری   |   بدون دیدگاه

سواد یعنی دانایی، یعنی آگاهی، یعنی توانستن. سواد یعنی اندیشه و اراده، یعنی تجربه و تغییر، یعنی خواستن. سواد ما را در کلاف ارتباطات اجتماعی قرار می‌دهد، از انزوا درمان می‌آورد و به فردی کنش‌گر و مسئول تبدیل می‌کند. سواد جامعه را به سوی آرامش،...

ادامه مطلب

یادگیری مقدّم است یا زندگی؟

  |   بازی, زندگی, کودکان, یادگیری   |   بدون دیدگاه

نقش یادگیری در زندگی انسان یادگیری مقدّم است یا زندگی؟ اجازه بدهید جور دیگری بپرسیم. آدمی اول یاد می‌گیرد و بعد زندگی می‌کند؟ یا اول زندگی می‌کند و بعد یاد می‌گیرد؟ به نظر می‌رسد آمیختگی این دو مانع می‌شود که بتوانیم یکی را انتخاب کنیم. در...

ادامه مطلب